Nyheder


12.03.2020:


Årsrapport og bilag til selvangivelsen er nu lagt her på hjemmesiden.

Alle interessenter burde også have fået tilsendt en mail med flg. indhold:


Kære interessenter i Paludans Flak Havvind I/S


I referat fra vores bestyrelsesmøde tirsdag den 10.3.20 står der, at vi har besluttet at holde ordinært I/S-møde søndag den 29.3.20, men det gør vi ikke.

Statsministerens opfordring i går aftes, den 11.3., var helt klar, og den følger vi.

Vi mener ikke at kunne vurdere lige nu, hvornår I/S-mødet vil kunne afholdes, da udviklingen de næste to uger vil blive afgørende. Det vil næppe kunne blive før uge 17, og vi vil i denne situation også se hverdagsaftener som en mulighed, selvom det vil være ubekvemt for nogle.


Ved bestyrelsesmødet underskrev vi årsrapporten; den vedhæftes her sammen med bilag til selvangivelsen.
Her skal specielt interessenter, der benytter erhvervsordningen, være opmærksomme på, at der skal opføres et beløb i både rubrik 35 ang. over/underskud og rubrik 36 ang. fortjeneste eller tab.
Interessenter med skematisk ordning kan nøjes med at anføre et 0 i rubrik 20.

Alt det vedhæftede bliver desuden lagt på vores hjemmeside, www.paluflak.dkHusk at meddele kassereren, hvis der er ændringer i kontonummer eller emailadresse!
Han kan fanges på kontakt@paluflak.dkMed venlig hilsen.

Inge-Dorthe E. Larsen

formand for Paludans Flak Havvind I/S

16.05.2019:


Det viser sig, at der stadig er mange, der ikke har oplyst den rigtige bankkonto til os!

Derfor skal vi endnu engang opfordre til, at du bruger kontaktformularen her på hjemmesiden til at oplyse os om den fungerende bankkonto, hvis du har andele og ikke har modtaget penge!


__________________________________________________________________
15.05.2019:


Der er nu udbetalt penge til alle interessenter. Vi har fået besked om, at der er konti, der ikke eksisterer mere, og vi har kontaktet de berørte.

Hvis du ikke kan se, at der er kommet penge til dig, bedes du kontakte os via kontaktformularen her på hjemmesiden.


__________________________________________________________________


09.05.2019:


Vi arbejder på at få alt gjort klar til udbetaling af penge til interessenterne. Hvis du har skiftet bank og/eller konto skal du skrive det til os. Brug kontaktformularen her på hjemmesiden.

Hvis du ikke modtager mails fra os er det nok fordi vi ikke har din mailadresse. Den kan du også sende til os med kontaktformularen.


__________________________________________________________________


29.04.2019:


Den underskrevne årsrapport ligger nu på hjemmesiden


På interessentskabsmødet den 28.04.19  blev der sagt, at der vil blive sendt penge til interessenter i løbet af uge 18. Der er en længere behandlingstid i forhold til overførsler via Nets. Derfor kan der godt gå lidt længere tid, så pengene først kommer i uge 19.__________________________________________________________________
26.04.2019:Bilag til selvangivelsen ligger klar under skattevejledning. 


__________________________________________________________________16.04.2019:


Der er nu lavet udkast til årsrapport, som bestyrelsen skal gennemgå sammen med revisor torsdag den 25. april. 
Derfor kan vi ikke lægge årsrapport og skatteoplysninger ud på hjemmesiden før tidligst torsdag den 25. april om aftenen.__________________________________________________________________12.04.2019:


Vi har idag sendt indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde ud til alle på vores mailliste.

Hvis du er interessent - men ikke har modtaget en mail - skal du sende din mail adresse via vores kontaktformular. Så vil vi hurtigst muligt få dig med på maillisten og sende indkaldelsen til dig.__________________________________________________________________12.04.2019:

Hans Jørgen Buur fra Samsø Havvind har idag udsendt følgende pressemeddelelse:


Handelen er nu endelig faldet på plads og Samsø Havvind A/S samt de ti havvindmøller syd for Samsø har fået Wind Estate A/S som ny ejer. Samsø Havvind A/S og følgegruppen glæder sig over, at et langvarigt forløb fik den ønskede udgang.

Havmølleparken vil blive ved med at være en del af Samsøs udsigt og historie, og vi kan tage viden og erfaring fra dette projekt med over i nye. Samsø og omegn har også i fremtiden brug for kloge energiløsninger og folk, der vil engagere sig i dem.__________________________________________________________________23.03.2019:

Ordinært I/S-møde afholdes søndag den 28. april 2019!


Da vi stadig afventer svar fra Erhvervsstyrelsen er skatteoplysningerne for 2018 ikke klar endnu.

Vi lægger oplysningerne her på hjemmesiden, så snart, vi har dem klar!


11.11.2018:

Samsø Havvind A/S indgår aftale med Wind Estate A/S


Samsø Havvind A/S og 9 havvindmøller syd for Samsø sælges til Wind Estate A/S, forudsat at nødvendige myndighedsgodkendelser opnås.


Samsø har, siden øen blev udnævnt til Danmarks vedvarende energi-ø, arbejdet for vedvarende energiløsninger, der på sigt gør Samsø helt fossilfrit. Blandt andet har Samsø Kommune, Samsø Landboforening, Samsø Energi og Miljøkontor og Samsø Erhvervsforum etableret Samsø Havvind A/S, der etablerede 10 havvindmøller i 2003 og forestået driften af disse.


De 10 vindmøller er fortrinsvis ejet af samsinger, den ene som andelsmølle med over 800 andelshavere og de fem af møllerne af Samsø Kommune.  Samsø Havvindmøllepark er et rigtig godt eksempel på, hvordan Samsø ved en samlet og fælles indsats fra såvel kommune som øens befolkning, inden- og udenøs erhvervsfolk og fritidssamsinger i fællesskab er i stand til at gennemføre store projekter. Ejerskab og drift af Samsø Havvindmøllepark har således indtil nu været stærkt forankret på Samsø.

 

Samsø har længe været CO2-neutral. Men ambitionerne er endnu større. Samsø har derfor en plan om at blive fossilfri i 2030. Samsø Kommune ønsker derfor at kunne fokusere indsatsen hen imod ny udvikling af mere bæredygtige og vedvarende energiløsninger og udvikling af Samsø som cirkulær biosamfund.


For at sætte turbo på denne udvikling, har det været et ønske fra Samsø Havvind A/S, Samsø Kommune og øvrige ejere af vindmøllerne at tilknytte nye kræfter til at løfte det videre arbejde med udvikling af Samsø i en bæredygtig retning. Wind Estate A/S, som er en af landets største producenter af vindenergi og ejer af tre vindmøller på Samsø, ønsker at udvide sit engagement på Samsø. Wind Estate A/S har den nødvendige ekspertise og er derfor det perfekte match for Samsø.


Samsø Havvind A/S og 9 ud af 10 havvindmøller overdrages til Wind Estate A/S, såfremt nødvendige myndighedstilladelser opnås. Aftalen med Wind Estate A/S giver Samsø Kommune og øvrige interessenter tryghed for Samsø Havvindmølleparks fortsatte drift og udvikling til gavn for Samsøs status som vedvarende energi-ø.   

 

Borgmester Marcel Meijer ser frem til et godt samarbejde med Wind Estate A/S: ”Det glæder mig rigtigt meget, at vi på Samsø har fundet en så stærk samarbejdspartner inden for vindmølledrift. Jeg er derfor meget tryg ved at overdrage ansvaret for Samsø Havvind A/S til en så kompetent samarbejdspartner som Wind Estate A/S. Overdragelsen betyder, at Samsø Kommune kan frigøre en del resurser til at realisere andre vedvarende energiprojekter på øen”.


Erik Abraham, medejer af Wind Estate A/S, glæder sig til at blive en del af det store fællesskab på Samsø, der arbejder for at skabe et minisamfund baseret på bæredygtige løsninger: ”Vi i Wind Estate A/S ønsker at deltage i udviklingen af Samsø Havvindmøllepark og vindmøller generelt på Samsø. El fra vindmøller er en vigtig brik i omstilling til fossilfri ø, og vi glæder os til at blive aktive medspillere på Samsøs store hold, der arbejder for at realisere ambitionen med at blive fossilfri i 2030”.


Hans Jørgen Buur, formand for Samsø Havvind A/S, er meget tilfreds med, at Wind Estate A/S har ønsket at købe Samsø Havvind A/S og 9 havvindmøller: ”Med Wind Estate A/S med om bord i det fremtidige arbejde med øens store energi- og miljømål, vil vi kunne nå langt med vores visioner. Det er med stor tilfredshed, at Wind Estate A/S også vil bidrage til den fælles fortælling om Samsøs udvikling mod et mere bæredygtigt og fossilfrit samfund”.


For yderligere oplysninger kontakt:

Formand for Samsø Havvind A/S, Hans Jørgen Buur, tlf.: 2125 3077

Erik Abraham, Wind Estate A/S, tlf.: 2677 664427.05.18:

Ekstraordinært I/S-møde på Samsø Energiakademi


07.03.18:

Årsrapport og skattevejledning for 2017 er lagt på hjemmesiden.


10.02.18:

Dato for ordinært I/S-møde i 2018 bliver den 8. april.


30.01.18:

Havvindmølleparken på Paludans Flak består nu igen af 10 møller, idet mølle 7 blev sat i drift den 24. januar 2018.

Selve overdragelsen har endnu ikke fundet sted.


Kontakt:


Paludans Flak Havvind I/S

Strandengen 1

8305 Samsø


Formand: Inge-Dorthe E. Larsen

Tlf: 86590322

E-mail: formand@paluflak.dk


Kasserer: Jørgen Hald

Tlf: 40406483

E-mail: kontakt@paluflak.dk

Copyright @ All Rights Reserved